قانون جدید بازنشستگی از چه سالی اجرا می شود؟

 سلام ممنون از راهنمایی های ارزنده شما بزرگوار! جدیدا گفته شده که اجرای قانون سن جدید بازنشستگی از سال ۱۴۰۵ است. شما اطلاع دارید از این موضوع؟

اجرای قانون جدید سن بازنشستگی از همان سال ۱۴۰۳ است. یعنی از آغاز برنامه هفتم توسعه. اما چون برای سابقه‌های ۲۹ سال و ۳۰ سال افزایش سنی در قانون جدید در نظر گرفته نشده است عملاً اجرای واقعی طرح از سال ۱۴۰۵ است یعنی از سال ۱۴۰۵ افراد با افزایش سابقه در سن بازنشستگی روبرو می‌شود و کسانی که در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ می‌خواهند با ۳۰ سال بازنشسته شوند مشکلی نخواهند داشت. اما اگر بخواهند با شرایط سنی بازنشسته شوند یعنی با ۶۰ سال سابقه چون قانون عوض شده است و به ۶۲ سال افزایش پیدا کرده است بنابراین در سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ هم باید شرایط سنی ۶۲ سال سن برای آقایان و ۵۷ سال سن برای خانم‌ها با سابقه کمتر از 30 وجود داشته باشد.


جدیدتر قدیمی تر