در چه ماهی بازنشسته تامین اجتماعی شویم بهتر است؟

 سلام! خیلی ممنونم. می‌بخشید بنده متوجه نشدم، الان بنده خانمی با ۲۰ سال سابقه و ۴۴ سال سن هستم. اگر یکسال دیگر هم صبر کنم تا میانگین دوسال آخرم کمی بهبود پیدا کند، می‌توانم درخواست بازنشستگی دهم در پایان ۱۴۰۳؟ یا بهتر است همین اسفند امسال درخواست دهم؟ که مشکل در بازنشستگی پیدا نکنم؟

هر دو کار را می‌توانید بکنید هم می‌توانید اسفند بازنشسته شوید تا افزایش سال بعد به شما تعلق گیرد همین که می‌توانید در سال ۱۴۰۳ بازنشسته شوید اما اگر در سال ۱۴۰۳ می‌خواهید بازنشسته شوید حتماً در ماه اسفند بازنشسته شوید که هم میانگین دو سال آخرتان کمی بهتر شود هم بتوانید از افزایش سال ۱۴۰۴ استفاده کنید.


جدیدتر قدیمی تر