درخواست ازکارافتادگی به علت بیماری ALS

 سلام. من به رای کمیسیون پزشکی شرکت ملی نفت اعتراض دارم. براساس تشخیص پزشکان به نام کشور در تخصص مغز و اعصاب (آقایان : دکتر نفیسی و دکتر اخوت) به‌عنوان بیماری ALS ، بنده از کارافتادگی کلی باید شوم ولی کمیسیون پزشکی شرکت نفت با چارچوبهای از من دراری خود ازکارافتادگی کلی را رد کرده و برای اینکه به من غرامت ندهد فقط از کارافتادگی جزئی تایید نموده است .این در حالی است‌ که کارکنان رسمی صنعت نفت در طول خدمت مبلغی به عنوان تامین آتیه از حقوقشان کسر می گردد برای یک چنین مواردی که نفت هزینه زیادی نخواهد بکند. من حاضرم موضوع بیماریم در کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی هم مطرح شود که اگر این کمیسیون از کارافتادگی کلی من را تایید کند شاید مسیر اعتراض به نتیجه برسد. گر دیوان عدالت اداری نطر پزشکان ( از کارافتادگی کلی ) را تایید کند و رای براین اساس بدهد ، لازم الاجرا است؟ پیشنهاد شما چیست ؟ 

من یک بار درخواست تجدید نظر دادم. اما پزشکان سازمان نظر پزشکی نمی دهند بلکه اداری به موضوع نگاه می کنند ‌. علی رغم اینکه همه پزشکانی که من به آنها مراجعه کرده ام بلااستثنا نظرشان از کارافتاده کلی است (پزشکان نفت و پزشکان خارج از نفت) چون بیماری ALS  ( ناتوانی عضلات پیشرونده) یک بیماری نادر کاملا" شناخته شده، فقط کمیسیون پزشکی نفت براساس نظر یک پزشک متخصص عضو کمیسیون نظر می دهد. دفعه اول از کارافتادگی را تایید نکرد و دفعه دوم که اعتراض دادم ، از کارافتادگی جزئی تایید کردند.اگر دیوان بر اساس نظرات پزشکان مورد تایید خودش هم  رای بدهد ، شاید بشود به نتیجه رسید؟

واقعیت این است که دیوان اصلاً پزشکان مورد تایید ندارد که بخواهد در این زمینه نظر دهد. دیوان عدالت اداری یک رای را بررسی می‌کند که بر اساس مفاد قانونی است یا نه و اگر بر اساس مفاد قانونی نبود آن را رد می‌کند. دیوان عدالت اداری در زمینه تخصصی صدور آرا کمیسیون‌های پزشکی سازمان‌های مختلف وارد نمی‌شود. پیشنهاد من این است که بگذارید کمی زمان بگذرد  و دوباره درخواست بررسی پرونده در کمیسیون پزشکی را بدهید. این بهترین راه است. اگر هم کمیسیون پزشکی بررسی پرونده شما را به صورت مجدد نپذیرفت به دیوان عدالت اداری شکایت کنید تا پرونده‌تان مجدداً در کمیسیون پزشکی بررسی شود. 

جدیدتر قدیمی تر