شکایت به دیوان عدالت اداری برای سختی کار

 سلام اگر به دیوان  شکایت کنم چیزی از این برای سختی کارم اضافه میشود؟ شما تجربه این رو داشتید میپرسم.  ممنون؟

در پاسخ به سوال شما باید بگویم که بابت سختی کار دیوان عدالت اداری ستقیماً رای نمی‌دهد و وارد بحث‌های تخصصی نمی‌شود بلکه پرونده را برای بررسی به همان کمیته یا کمیته مشاغل سخت و زیان آور شهری دیگر ارجاع می‌دهد. البته بستگی دارد که دادخواستی که به دیوان عدالت اداری فرستاده باشیم چه دادخواستی باشد و چگونه نوشته شده باشد و چه درخواست هایی در آن مطرح شده باشد. باید بدهید یک وکیل خوب برای تان دادخواست بنویسد.


جدیدتر قدیمی تر