آیا شرکت بیمه بابت باشگاهی که مجوز ندارد دیه پرداخت می کند؟

 سلام .سوال داشتم؟ در مورد آسیب دیدگی تو باشگاه ورزشی. متوجه شدیم باشگاه جواز نداشته و نمیتونه نامه بیمه رو مهر کنه. دستگاهها هم قدیمی بودند. با این اوصاف چه کسی مقصره؟ مالک باشگاه، مربی، یا...؟

در پاسخ به سوال شما باید بگویم که مقصر برای پرداخت دیه توسط بیمه به شرطی که باشگاه جواز داشته باشد توسط کارشناس دادگستری تعیین می‌شود و بیمه دیه را متناسب با تقصیر مربی و یا باشگاه پرداخت می‌کند و درصدی که خود شما مقصر بوده باشید را پرداخت نمی‌کند. حالا اگر باشگاه مجوز نداشته باشد بیمه دیه پرداخت نمی‌کند. احتمالاً از بیمه نامه خودتان می‌خواهید استفاده کنید چون باشگاهی که جواز نداشته باشد اصلا توسط شرکت بیمه، بیمه نمی‌شود. در این حالت تنها خود مالک باشگاه و مربی متناسب با تقصیری که دارند باید دیه را پرداخت نمایند.


جدیدتر قدیمی تر