آیا به شغل شاطری سختی کار تعلق می گیرد؟

 سلام صبحتون بخیر! بنده ۲۷سال سابقه بیمه در نانوایی دارم که از این ۲۷سال ۸ سالش به عنوان شاطر لیست رد شده و درحال حاضر۵۰سال هم سن دارم و هنوز در همان نانوایی مشغول کار هستم. آیا بازنشستگی شامل حال من میشه و آیا این ۸سال شاطری سختی کار به من میخوره؟

بله . حدود 31 سال سابقه دارید و 50 سال سن هم دارید. می توانید بازنشسته شوید اگر در لیست بیمه عنوان شغلی تان شاطر ثبت شده باشد. حتماً باید تایید تامین اجتماعی را هم بگیرید.


جدیدتر قدیمی تر