اعتراض به جریمه حق بیمه تامین اجتماعی

 سلام و درود شرمنده  مزاحم شدم. یه کارگر داشتم حدود ۷ماه در زمان کرونا دیر بیمه کردم رفت شکایت کرد. برای ۷ ماهه بیمه معوقه  ۳۹میلیون بدهی اومده او شعبه بیمه میتونم اعتراضی  بکنم که زیاد نوشتن اون موقع بیمه ۱/۱۰۰هزار تومان  بود. ممنون؟

در چنین مواردی که عنوان شغلی برای شعبه محرز نیست حق بیمه به  نرخ روز و بر اساس دو برابر حداقل حقوق در نظر گرفته می‌شود. می‌توانید بابت این موضوع اعتراض از طریق سامانه تامین اجتماعی انجام دهید ولی معمولاً به نتیجه نمی‌رسد و این مبلغ ثابت است و بهتر است پرداخت کنید یا قسطی کنید چون ممکن است بر روی همین هم جریمه بخورد.


جدیدتر قدیمی تر