درخواست ازکارافتادگی به علت سرطان روده

 سلام میخواستم ببینم با کانسر روده که 28 سانت از روده  برداشته شد میتوان کار افتاده شد البته رای بدوی کار افتادگی را رد کرد. در حال حاضر جهت کمیسیون اعتراض زدم.  ممنون؟ 

بابت برداشته شدن روده در این مقدار معمولاً درصد خاصی از نظر کمیسیون جراحی عمومی  تعلق نمی‌گیرد. اما این موضوع باید در کمیسیون داخلی و آنکولوژی نیز مطرح گردد که بستگی به درجه پیشرفت کانسر دارد. معمولاً اگر گرید ۴ نباشد و یا اینکه به دیگر قسمت‌های بدن متاستاز نداده باشد د مورد نیاز برای از کار افتادگی که معادل ۶۶ درصد می‌باشد را نمی‌گیرد.


جدیدتر قدیمی تر