شکایت از کمیسیون پزشکی به دیوان عدالت اداری

 سلام وقتتون بخیر! بابت دو بیماری دیسک کمر و اعصاب و روان 3 مرتبه درخواست کمیسیون پزشکی ازکارافتادگی داده ایم که دو بار تجدید نظر هم رفته ایم. جمعا 5 مرتبه کمیسیون رفته ایم. دو بار پرونده بستری در بیمارستان اعصاب و روان هم داشته ایم. با این حال ازکارافتادگی کلی نشده است. آیا به دیوان عدالت اداری اعتراض بزنیم. یا راهکار بهتری وجود دارد؟ 

در پاسخ به سوال شما باید بگویم که شکایت به دیوان عدالت اداری در زمینه از کار افتادگی چندان فایده‌ای ندارد. دیوان عدالت اداری در بهترین حالت پرونده را به کمیسیون پزشکی اصلی یا کمیسیون پزشکی هم ارز ارجاع می‌دهد تا پرونده در آن کمیسیون مورد بررسی مجدد قرار گیرد. البته شما هم می‌توانید خودتان یک سال بعد همین کار را انجام دهید و مجدداً پرونده تان در همان کمیسیون مطرح گردد. البته می‌توانید به دیوان عدالت شکایت کنید تا پرونده به کمیسیون استانی دیگر ارجاع شود. شاید تنها سود دیوان همین باشد. البته چون کتابچه مورد استفاده در تمامی استان ها یکی می باشد احتمال تغییر رای کم می باشد. آخرین رای تان را ببینم بهتر می توانم نظر دهم.


جدیدتر قدیمی تر