درخواست ازکارافتادگی به علت مشکلات شنوایی و بینایی

 سلام. درخواست ازکارافتادگی شنوایی و چشم. تامین اجتماعی سابقه کم است. لطفا کمکم کنید. با تشکر ؟

در پاسخ به سوال شما باید بگویم که از کار افتادگی به علت بیماری‌های چشمی و کاهش دید باید دید بسیار کمی داشته باشید تا از کار افتاده شوید مگر اینکه ناشنوایی تان هم خیلی زیاد باشد.  اگر سابقه تامین اجتماعی شما کم باشد کار بدتر می‌شود. کمی بیشتر توضیح دهید تا بهتر بتوانم راهنمایی کنم. با این وضعیتی که به نظر می‌رسد دارید بعید است از کار افتاده شوید.


جدیدتر قدیمی تر