کمیسیون ماده 120 نزاجا

 سلام! عرضی داشتم؟ جواب کمیسیون رفته 120 نزاجا 13 درصد بیمارستان خانواده برام زد و گفتش باید بره کمیسیون 120 بعد جوابش بیاد؟ چهار ماه طول کشید هنوز جوابش نیامد. سرباز بودم در حین فوتبال در پادگان دچار حادثه پارگی رباط صلیبی شدم؟

شما احتمالا جزء بند الف ماده 108 می شوید. چون زیر 25 درصد هستید مستمری ماهیانه به شما تعلق نمی گیرد و تنها دیه یا همان غرامت را می گیرید. به نظر من حضوری باید مراجعه کنید و جواب بگیرید.


جدیدتر قدیمی تر