درخواست وکیل برای ازکارافتادگی

 سلام! من چهار ماه قبل کمیسیون ازکارافتادگی شرکت کردم و کد هایی که براتون فرستادم شما فرمودین نهایتا ۵۶ درصد دادند. الان مچ پای چپم ورم کرد. انگشت دستم حس نداره! کتفم درد شدید داره! اینها اضافه شد به نظر شما با وجود اینا به ۶۶میرسه؟

گرفتن نتیجه پنجاه پنجاه است و ما هیچ قولی نمی دهیم. نمی توانم با قاطعیت بگویم رای می گیریم ولی احتمالا با توجه به تجربه مان از شما بهتر میتوانیم پرونده را تکمیل و ارسال کنیم و از طریق کمیسیون شهرتان پیگیری کنیم. ما کارمان را غیر حضوری انجام می دهیم بنابراین نیازی به حضور شما در شهر ما نیست.هزینه را در پایان کار میگیریم. می توانیم کارتان را قبول کنیم. برای شروع کار نام و نام خانوادگی ، کپی کارت ملی ، کپی شناسنامه ، آدرس ، شماره تلفن خانه ، شماره موبایل ، کد پستی ،  نام پدر و یوزرنیم و پسورد در سایت Eservices.tamin.ir را برای ما بفرستید.


جدیدتر قدیمی تر