شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.

مقررات صندوق تامین خسارات بدنی

 گاه ممکن است افرادی بین ما باشند که سابقا به علت بروز حادثه رانندگی متحمل صدمات جسمانی شده اند و نهایتا به علل مختلف امکان و مجال وصول دیه و خسارات وارده را از مسبب یا مقصر حادثه یا حتی شرکت بیمه نداشته اند.

در راستای جلوگیری از تضرر چنین افرادی یک نهاد عمومی غیردولتی تاسیس شده است که تحت وجود شرایطی خسارات وارده به افراد را در مواردی جبران و پرداخت می کند که نام نهاد مزبور، صندوق تامین خسارت های بدنی می باشد که در قانون بیمه شخص ثالث پیش بینی شده است که اداره آن بر عهده بیمه مرکزی می باشد و این روزها به علت گران شدن حق بیمه و بیشتر شدن خودروهایی که بیمه شخص ثالث ندارند و از صحنه جرم متواری می شوند رجوع به آن بیشتر شده است.

صندوق تامین خسارت های بدنی در موارد زیر اقدام به پرداخت خسارت وارده بر زیاندیده از حادثه رانندگی می نماید

 1. زمانی که مقصر حادثه فاقد بیمه شخص ثالث بوده باشد یا بیمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه منقضی شده باشد و نسبت به تمدید آن اقدام نشده باشد، همچنین در صورتی که بیمه نامه مقصر حادثه به هر علتی ابطال شد.

 2. در مواردی که شرکت بیمه ای که مقصر حادثه از طریق آن اقدام به بیمه شخص ثالث نموده است ورشکست شده باشد و یا پروانه فعالیت بیمه گر مزبور تعلیق یا لغو شده باشد، و یا اینکه خسارات خارج از حدود تعهدات شرکت بیمه باشد. به عنوان مثال مانند ورشکستگی شرکت بیمه توسعه که البته بیشتر خسارت‌ها را توسط بیمه ایران پرداخت شد و مابقی نیز توسط صندوق تامین خسارات بدنی پرداخت گردید. 

 3. عدم کفایت سقف تعهدات بیمه شخص ثالث بیمه گر نیز موجب می شود که خسارت از محل صندوق پرداخت شود.

 4. در صورتی که مقصر حادثه متواری شده باشد و امکان شناسایی وی وجود نداشته باشد.

زیاندیده به طریق می تواند اقدام به مطالبه خسارت از صندوق نماید؛

 • زیان دیده یا ورثه وی به عنوان شاکی باید اقدام به طرح شکایتی مبنی بر مطالبه به صدمات وارده علیه راننده مسبب حادثه و صندوق تامین خسارتهای بدنی نمایند که پس از محکومیت صندوق به پرداخت دیه صدمات، اقدام به وصول دیه نمایند.

زیاندیده دیه ورثه وی با ارائه مدارک لازم، مستقیما از صندوق تامین تقاضای پرداخت خسارت نمایند که مدارک لازم جهت این کار عبارتند از

 1. گزارش/گزارش هاي كلانتري يا پاسگاه انتظامي حوزه حادثه در مورد علت و چگونگي حادثه

 2. كروكي افسر كاردان فني در مورد علت تامه تصادف (در صورتي كه ترسيم شده است)

 3. نظريه كارشناس/كارشناسان رسمي دادگستري در مورد علت تامه تصادف (در صورت وجود)

 4. برگه هاي بازجويي طرفين حادثه (شامل اولیای دم متوفی، شاهدان، مصدوم و راننده مقصر)

 5. شرح معاينه جسد صادره از پزشكي قانوني حاوي علت فوت

 6. نظريه/ نظريه هاي پزشك قانوني در مورد معاينه مصدوم

 7. جواز دفن يا رونوشت خلاصه فوت (صادره از اداره ثبت احوال)

 8. قرار/ آراء دادگاه

 9. شناسنامه باطل شده(تمام صفحات) و كارت ملي متوفي

 10. شناسنامه (تمام صفحات) و كارت ملي مقصر

 11. شناسنامه (تمام صفحات) و كارت ملي مصدوم (اگر سن مصدوم كمتر ۱۸ سال باشد، شناسنامه (تمام صفحات) و كارت ملي ولي يا ولي قهري يا قيم مصدوم به همراه قيمنامه)

 12. گواهي انحصار وراثت مرحوم (با اعتبار نامحدود) به انضمام تصوير اوراق هويتي ورثه قانوني

 13. سند يا كارت و يا اعلام مشخصات فني (شماره شاسي، موتور و پلاک)وسيله نقليه مسبب حادثه از سوي مراجع ذيصلاح (صرفاً در خصوص پرونده هاي فاقد بيمه نامه)

 14. فرم۱۱۵ (در صورت انتقال با مرکز فوريتهاي پزشکي).

 15. مدارک بيمارستاني ( در صورت پذيرش در مراكز درماني ).

 16. اگر زيان ديده در زمان حادثه، راننده وسيله نقليه بوده است، فتوكپي برابر اصل گواهينامه رانندگي زيان ديده (براي حوادث قبل از تاريخ ۲۰/۶/۱۳۸۷)

نظرات

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.

پست های پر بازدید

آدرس سایت پذیرش و نوبت دهی اینترنتی دی کلینیک ابوریحان

بیماری هایی که شامل ازکارافتادگی می شود؟

حقوق بازنشستگی بیمه روستاییان و عشایر چقدر است ؟

مراحل دریافت هزینه عینک از تامین اجتماعی

پایه حقوق وزارت کار برای دیپلم و لیسانس و فوق لیسانس و دکترا در سال 1401 چقدر است ؟

پیگیری اینترنتی ازکارافتادگی در کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی

پیگیری کد رهگیری مشاغل سخت و زیان آور با استفاده از شماره ملی

پرداخت هزینه عینک توسط تامین اجتماعی

محاسبه حقوق بازنشستگی با 15 سال سابقه

آگاهی از رای کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی