انتقال سابقه بیمه روستایی ، تامین اجتماعی ، نیروهای مسلح و کشوری

سلام! وقتتون بخیر! پدرم ۶۱سالشه و مدت ۱۴ سال بیمه روستایی پرداخت نموده و با توجه به کم بودن مزایای بیمه روستایی در آینده اقدام به پرداخت بیمه بمدت۶ماه از بیمه تامین اجتماعی(لواش پزی نان)نمودیم و حالا پدرم تو این سابقه کاری حدودا یکماه پیش خودش را از تامین اجتماعی بازنشست نموده و بیمه نزدیک مبلغ۴۷۰میلیون تومان از قرار اینکه مابه التفاوت تبدیل بیمه روستایی به تامین اجتماعی و مستمری ازمون پول گرفته است. لطفا راهنمایی بفرمایین اعتراض بدیم از مبلغ کسرمیشه و نتیجه میرسیم؟ ضمنا پدرم را با سابقه کاری ۲۴سال بازنشست نمودند (۱۴سال بیمه روستایی و ۱۰ سال از تامین اجتماعی)؟

 

هیئت وزیران به ریاست اقای رئیسی در جلسه ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ به پیشنهاد شماره ۲۲۲۵۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۸) قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص مصوب ۱۴۰۲، آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد. البته این قانون قبل تصویب شده بود ولی اصلاحات خوبی به نفع بیمه شدگان در ان صورت گرفت

 

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند و سایر اصطلاحات مطابق تعاریف مندرج در قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص مصوب ۱۴۰۲ است.  

۱- قانون: قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص مصوب ۱۴۰۲.  

۲- وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.  

۳- پنجره واحد: درگاه واحد ثبت درخواست مستمری جمع و اجرای ماده (۷) قانون با استفاده از سامانه‌های خدمات آنلاین دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی از طریق گذرگاه خدمات سازمانی (RSB) وزارت، متصل به پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان.  

۴- بازماندگان بیمه شده یا بیمه شدگان تبعی: افراد تبعی و تحت پوشش بیمه شده که در صورت فوت وی به موجب قوانین و مقررات ذیربط امکان استفاده از مستمری و یا سایر مزایای قانونی را دارند.  

۵- حق بیمه: وجوهی که تحت عنوان حق بیمه و یا کسور بازنشستگی یا عناوین مشابه حسب مورد توسط بیمه شده یا کارفرما بابت عضویت بیمه شده به صندوق بازنشستگی ذی‌ربط پرداخت شده است.  

۶- مابه‌التفاوت: تفاوت مبلغ قابل پرداخت توسط بیمه‌شده بابت حق بیمه سنوات قابل انتقال به صندوق مقصد پس از کسر مبالغ حق بیمه به روزرسانی شده مطابق ماده (۴) قانون.  

ماده ۲- در تمامی مواردی که در این آیین‌نامه به درخواست یا تقاضای ذی نفع اشاره شده است منظور ارائه درخواست به‌صورت مکتوب اعم از الکترونیکی و یا غیر الکترونیکی است که به روش مطمئن، تولید و حسب مورد در پنجره واحد یا صندوق بازنشستگی مقصد ثبت و یا واصل شده باشد

 

ماده ۳- در صورتی که بیمه شده واجد یکی از شرایط مقرر در بندهای زیر باشد می‌تواند نسبت به نقل و انتقال سوابق بیمه‌ای خود با رعایت احکام قانون و این آیین‌نامه، اقدام نماید:  

۱- بیمه‌شدگانی که به علت انتقال، استعفا، بازخرید خدمت، اخراج، انفصال دائم و همچنین تغییرات ساختاری ناشی از ادغام انحلال و واگذاری‌ها، رابطه استخدامی آنان با کارفرمای متبوع قطع و به تبع آن از عضویت و شمول صندوق بازنشستگی مربوط خارج یا به سبب بیمه‌پردازی مشترک صندوق بازنشستگی جدید شده یا بشوند.  

۲- بیمه شدگانی که به سبب تبدیل وضعیت استخدامی و یا سایر مقررات و ضوابط قانونی صندوق بازنشستگی آنان تغییر نموده و مشترک صندوق بازنشستگی جدید شده یا بشوند مانند معلمان حق التدریسی یا کارکنان شرکتی تبدیل وضعیت شده 

تبصره- منظور از تبدیل وضعیت استخدامی تبدیل وضعیت استخدامی بیمه شده از حالت پیمانی، موقت، غیردائم و یا سایر عناوین مشابه به وضعیت استخدام رسمی، رسمی- آزمایشی، ثابت، دائم و یا سایر عناوین مشابه یا برعکس آن می‌باشد.  

ماده ۴- در مواردی که سوابق بیمه‌پردازی بیمه شده، در دو صندوق بازنشستگی با یکدیگر هم‌پوشانی داشته باشد، ملاک پذیرش سابقه مطابق درخواست متقاضی می‌باشد.  

ماده ۵- مدت زمان استفاده از غرامت دستمزد و غرامت ایام بارداری و بیماری و ایام بیمه بیکاری که طبق قوانین و مقررات مربوط جزو سوابق بیمه‌ای در صندوق مبدأ لحاظ شده باشد. به عنوان سوابق بیمه‌ای قابل اعلام به صندوق مقصد می‌باشد اکثر این سوابق معمولا در بیمه تامین اجتماعی وجود دارد. 

ماده ۶- سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی در حالات زیر قابل نقل و انتقال نمی‌باشد:  

۱- سوابق بیمه‌ای که حق بیمه دریافتی بابت آن طبق قوانین و مقررات مربوط به فرد مسترد شده باشد.  

۲- نقل و انتقال سوابق حق بیمه یا کسور بازنشستگی پس از برقراری مستمری بازنشستگی از کارافتادگی کلی یا مستمری بازماندگان از صندوق بازنشستگی پرداخت کننده مستمری به سایر صندوقهای بازنشستگی ممنوع است.  

تبصره- ممنوعیت مذکور در این ماده شامل امکان نقل و انتقال سوابق بیمه‌پردازی از سایر صندوق‌های بازنشستگی به صندوق بازنشستگی پرداخت کننده مستمری نمی‌باشد.  

ماده ۷- در صورت فوت بیمه شده بازماندگان واجد شرایط وی می‌توانند با رعایت این آیین‌نامه و ضوابط مقرر درخواست نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی متوفی از سایر صندوق‌های بازنشستگی را به صندوق بازنشستگی مقصد ارائه دهند.  

تبصره- به منظور طی فرآیند قانونی درخواست نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی متوفی از سوی بازماندگان واجد شرایط، وی توافق جمعی آن‌ها شرط شروع درخواست می‌باشد

 

ماده ۸- نحوه محاسبه و به روزرسانی وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی از صندوق بازنشستگی مبدأ به صندوق بازنشستگی مقصد در هر سال به شرح زیر است:  

اصل مبلغ حق بیمه قابل انتقال در هر سال ضرب در آخرین نرخ سود اوراق مشارکت یک‌ساله اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ثبت درخواست متقاضی ضرب در تعداد سالهای نگهداشت حق بیمه در صندوق مبدأ به علاوه اصل حق بیمه قابل انتقال 

تبصره ۱- پس از محاسبه و به روزرسانی وجوه حق بیمه در هر سال، جمع وجوه به روزرسانی شده سنوات قابل انتقال توسط صندوق بازنشستگی مبدأ به صندوق بازنشستگی مقصد پرداخت می‌شود.  

تبصره ۲- مبلغ حق بیمه به روزرسانی شده حداکثر تا سقف مبلغ مابه التفاوت سهم بیمه شده در صندوق مقصد قابل انتقال خواهد بود و مابقی به متقاضی مسترد می‌شود.  

ماده ۹- در به‌روزرسانی وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی چنانچه صندوق بازنشستگی ذی‌ربط با کسر سهم درمان در ایام بیمه‌پردازی بیمه شده را علاوه بر مستمری بازنشستگی از کارافتادگی و فوت در برابر بیماری‌ها حداقل در سطح خدمات بیمه پایه (سلامت بیمه نموده باشد حق بیمه سهم درمان در هنگام به روزرسانی کسر خواهد شد و چنانچه علاوه بر خدمات درمانی وی را تحت پوشش هر کدام از سایر خدمات شامل کمک هزینه، ازدواج بارداری حقوق ایام بیماری و غرامت نقص عضو قرار داده باشد سهم درمان به علاوه یک درصد (۱) بابت مزایای یاد شده از جمع وجوه قابل انتقال کسر می‌شود.  

ماده ۱۰- مراحل نقل و انتقال سوابق بیمه‌ای به شرح زیر است:  

۱- بیمه شده با بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی حسب مورد تقاضای انتقال سوابق بیمه را به صندوق بازنشستگی مقصد ارائه مینمایند صندوق بازنشستگی مذکور، مکلف است پس از بررسی و انطباق تقاضا با ضوابط و مقررات ذی ربط، ظرف (۱۰) روز کاری از تاریخ درخواست تقاضای وی را به صندوق بازنشستگی مبدأ ارسال نماید.  

۲- صندوق بازنشستگی مبدأ مکلف است ظرف (۳۰) روز کاری از تاریخ وصول تقاضا از صندوق بازنشستگی مقصد نسبت به تعیین سوابق بیمه ای قابل انتقال و محاسبه و به روزرسانی حق بیمه قابل انتقال اعم از سهم بیمه شده و (کارفرما با رعایت احکام قانون و این آیین نامه و کسر سهم درمان مطابق با تبصره (۲) ماده (۳) قانون اقدام نموده و مراتب را به صندوق بازنشستگی مقصد اعلام نماید.  

۳- صندوق بازنشستگی مقصد مکلف است ضمن محاسبه مابه التفاوت متعلقه براساس ماده (۴) قانون مراتب را ظرف (۱۰) روز کاری به متقاضی اعلام نماید متقاضی مکلف است ظرف (۱۰) روز کاری نسبت به تأیید یا انصراف از درخواست خود، اقدام کند.  

تبصره-عدم اعلام تأیید یا انصراف متقاضی در مهلت مذکور به منزله انصراف محسوب میشود و ثبت مجدد تقاضا منوط به طی مجدد مراحل مذکور است.  

۴- صندوق بازنشستگی مقصد مراتب تأیید متقاضی را جهت انتقال حق بیمه و سوابق بیمه‌ای مربوط به صندوق بازنشستگی مبدأ اعلام می‌نماید تا نسبت به واریز وجوه به حساب صندوق بازنشستگی مقصد اقدام نماید به نحوی که از تاریخ وصول تقاضای بیمه شده در صندوق مبدأ تا تاریخ واریز وجوه به صندوق بازنشستگی مقصد، بیش از چهار ماه نشود.  

ماده ۱۱- در مواردی که صندوق بازنشستگی به موجب اجرای قوانین و به دلیل تبدیل وضعیت استخدامی گروهی یا تغییرات ساختاری ناشی از ادغام انحلال و واگذاری تغییر یابد چنانچه پس از تأیید وزارت بازپرداخت به روز حق بیمه توسط صندوق مبدأ به صندوق مقصد باعث اختلال در پیش بینی منابع مالی صندوق مبدأ شود، ضمن انتقال سوابق بیمه شده، هزینه تحمیل شده به صندوق مبدأ حق بیمه به روزرسانی شده با نظارت وزارت، تقسیط یا تهاتر خواهد شد این امر نافی برقراری مستمری بیمه شده نخواهد بود.  

ماده ۱۲- مابه التفاوت متعلقه به طور یکجا ظرف سه ماه و یا به صورت اقساطی از تاریخ ابلاغ به بیمه شده از او وصول می‌شود و پس از واریز نقدی یا پرداخت تمام اقساط، سوابق بیمه‌ای مربوط به آن در سوابق بیمه‌پردازی بیمه شده در صندوق بازنشستگی مقصد اعمال می‌شود.  

تبصره ۱- میزان پیش پرداخت و مبالغ اقساط ماهیانه و تعداد آن با توافق متقاضی و صندوق بازنشستگی مقصد مطابق ضوابط آن صندوق تعیین می‌شود.  

تبصره ۲- مهلت پرداخت قسط اول حداکثر به مدت یک ماه از تاریخ ارائه تقاضای تقسیط بوده و برای اقساط بعدی به ترتیب یک ماه پس از پایان مهلت قسط قبل خواهد بود. چنانچه پرداخت هر یک از اقساط با تأخیر و خارج از مهلت مقرر صورت پذیرد و یا اساساً ظرف مهلت تعیین شده پرداخت نشود صرفاً اقساط مذکور با اخذ درخواست مجدد از متقاضی مورد تجدید محاسبه قرار گرفته و مبالغ پرداختی خارج از مهلت از کل مبلغ تعیین شده نیز کسر میشود. اقساط پرداخت شده در مهلت و همچنین اقساط آتی که سررسید آن منقضی نشده، مشمول تجدید محاسبه نمی‌شود.  

ماده ۱۳- ایثارگران در احکام مربوط به نقل و انتقال سوابق حق بیمه تابع قوانین و مقررات خاص خود می‌باشند.  

ماده ۱۴- نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر به سایر سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و یا بالعکس، در چهارچوب ضوابط قانونی حاکم بر صندوق مقصد، امکان‌پذیر بوده و مابه التفاوت وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی این افراد مطابق ماده (۴) قانون، محاسبه و از متقاضی وصول می‌شود.  

ماده ۱۵- مشمولان ماده (۲) قانون و سایر بیمه شدگانی که تمایل به نقل و انتقال سوابق بیمهای مطابق با احکام قانون و این آیین‌نامه ندارند می‌توانند با رعایت احکام مندرج در ماده (۶) قانون و مفاد این آیین نامه درخواست برقراری مستمری جمع نمایند.  

ماده ۱۶- چنانچه بیمه شده در هر یک از صندوق‌های بازنشستگی اعم از مبدأ یا مقصد واجد شرایط دریافت مستمری استحقاقی شود و متقاضی دریافت این مستمری، باشد، مشمول استفاده از مستمری جمع نخواهد شد.  

ماده ۱۷- چنانچه بیمه شده مشترک فعال صندوق بازنشستگی مقصد باشد امکان برقراری مستمری جمع برای وی یا بازماندگان ایشان وجود دارد.  

ماده ۱۸- شرایط احراز بازنشستگی بیمه شده و برقراری مستمری جمع، تابع قوانین و مقررات مورد عمل آخرین صندوق (مقصد) است.  

ماده ۱۹- احتساب سنوات ارفاقی در محاسبه مستمری، جمع مطابق قوانین و مقررات مربوط است.  

ماده ۲۰- در دریافت مستمری جمع بابت سوابق بیمه‌پردازی در صندوق‌های بازنشستگی که دارای هم پوشانی با یکدیگر میباشند حکم ماده (۴) این آیین نامه جاری است.  

ماده ۲۱- سوابق بیمه‌ای افرادی که قبل از لازم الاجراشدن قانون و به موجب قوانین مربوط از یک صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی دیگری منتقل شده است و همچنین افرادی که در گذشته به دلیل استعفا، اخراج، ترک خدمت انفصال یا محرومیت دائم از خدمات دولتی و یا عمومی، بازخرید خدمت و یا سایر موارد از خدمت خارج شده و کسورات بیمه‌ای متعلقه را از صندوق بازنشستگی ذی‌ربط دریافت و تسویه کامل نموده‌اند، مشمول مقررات این آیین نامه نمی‌باشند.  

ماده ۲۲- سوابق بیمه‌ای مشمولان مستمری جمع تا زمان احراز شرایط برقراری مستمری در صندوق بازنشستگی مقصد (اعم از بازنشستگی از کارافتادگی کلی و فوت) کماکان در صندوق بازنشستگی مبدأ محفوظ می‌ماند و در صورت برقراری مستمری جمع، قابل نقل و انتقال نمی‌باشد.  

ماده ۲۳- میزان مستمری ماهانه قابل پرداخت در هر یک از صندوق‌های بازنشستگی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه به روش زیر محاسبه می‌شود:  

مستمری قابل پرداخت برابر است با معدل نسبت حقوق یا دستمزد مشمول کسور هر سال به حداقل حقوق یا دستمزد همان سال طی دو سال آخر بیمه‌پردازی ضرب در حداقل حقوق یا دستمزد زمان بازنشستگی تقسیم بر (۳۰)، ضرب در سنوات بیمه‌پردازی 

تبصره ۱ – در محاسبه مستمری جمع منظور از حداقل حقوق یا دستمزد در بند (ت) ماده (۶) قانون، حسب مورد و با توجه به وضعیت بیمه شده حداقل حقوق یا دستمزد مشمولین قانون کار براساس مصوبات شورای عالی کار یا حداقل حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی بر اساس مصوبات هیئت وزیران و مطابق با قوانین ذی ربط میباشد.  

تبصره ۲- بیمه شدگان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر در محاسبه و پرداخت مستمری جمع، مشمول این ماده میباشند.  

ماده ۲۴- میزان افزایش سالیانه مستمری جمع، تابع ضوابط حاکم بر هر یک از صندوق‌های بازنشستگی ذی‌ربط است.  

ماده ۲۵- مراحل ارائه درخواست و نحوه برقراری مستمری جمع به شرح زیر است:  

۱- بیمه شده یا بازماندگان واجد شرایط وی راساً و یا از طریق کارفرمای ذی ربط حسب مورد، می‌توانند درخواست برقراری مستمری جمع را به صندوق بازنشستگی مقصد ارائه نمایند مشروط بر اینکه مستندات سوابق بیمه شده را در سایر صندوق‌های بازنشستگی نیز ضمیمه درخواست خود نمایند به استثنای مواردی که سوابق بیمه‌پردازی آنان در پنجره واحد در دسترس باشد.  

تبصره- چنانچه سوابق بیمه شده در دسترس متقاضی نباشد، می‌تواند درخواست استعلام سوابق از سایر صندوق‌های بازنشستگی را به صندوق بازنشستگی مقصد ارائه نماید تا ظرف یک ماه نسبت به استعلام سوابق اقدام کند صندوق بازنشستگی طرف استعلام مکلف است ظرف (۲۰) روز کاری پاسخ استعلام را به آخرین صندوق بازنشستگی مقصد ارسال نماید.  

۲- صندوق بازنشستگی مقصد مکلف است با توجه به مجموع سوابق بیمه‌ای موجود در پنجره واحد و نیز حسب مورد استعلام سوابق از سایر صندوقهای بازنشستگی، ظرف (۱۰) روز کاری از تاریخ تکمیل پرونده و وجود شرایط برقراری مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی و فوت براساس قوانین و مقررات مورد عمل خود مستمری بیمه شده یا بازماندگان را متناسب با سنوات بیمه‌پردازی تعیین و مراتب را حسب مورد به بیمه شده متقاضی و صندوقهای بازنشستگی ذی ربط اعلام نماید.  

تبصره- نحوه شناسایی بازماندگان واجد شرایط بیمه شده، متوفی شیوه برقراری و یا استمرار مستمری جمع و همچنین میزان سهم و افزایش سالانه مستمری، آنان تابع ضوابط حاکم بر هر یک از صندوقهای بازنشستگی ذی ربط اعم از مبدأ یا مقصد می‌باشد.  

۳- صندوق‌های بازنشستگی مبدأ مکلفند است ظرف (۱۰) روز کاری از اعلام صندوق بازنشستگی مقصد نسبت به محاسبه و واریز مستمری مربوط اقدام نمایند.  

تبصره- واریز مستمری جمع از سوی صندوقهای ذی ربط در بازه زمانی سه روز آخر هر ماه انجام خواهد شد.  

ماده ۲۶- در صورت برقراری مستمری جمع برای بیمه شده خدمات درمانی وی مشمول صندوق بازنشستگی است که بیمه شده انتخاب می‌کند. چنانچه بیمه شده مشمول خدمات درمانی هیچ یک از صندوق‌های ذی ربط نباشد سازمان بیمه سلامت ایران موظف است نسبت به پوشش بیمه وی اقدام نماید.  

ماده ۲۷- بیمه شده یا بازماندگان واجد شرایط وی در استفاده از سایر خدمات مزایا و انجام تعهدات مربوط که در قانون و این آیین نامه تعیین تکلیف نشده است تابع قوانین و مقررات آخرین صندوق بازنشستگی بیمه شده میباشند.  

ماده ۲۸- صندوق‌های بازنشستگی ذی ربط مکلفند به بیمه شدگان از کارافتاده کلی و یا بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی که شرایط برقراری مستمری قانونی در آخرین صندوق بازنشستگی را احراز نمی‌نمایند متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه مستمری پرداخت کنند.  

ماده ۲۹- وزارت مکلف است به منظور پرداخت مستمری جمع توسط صندوق‌های بازنشستگی، ظرف یک سال زیرساخت‌های اجرایی لازم را از طریق پنجره واحد فراهم نماید به نحوی که هر یک از صندوق‌های بازنشستگی به تناسب مدت پرداخت حق بیمه سهم مستمری خود را در وجه متقاضیان مشمول پرداخت نماید.  

تبصره ۱- پنجره واحد برای ثبت درخواست مستمری جمع با رعایت محرمانگی و تعیین سطح دسترسی باید به نحوی طراحی و ایجاد شود که مشتمل بر اطلاعات هویتی و سوابق بیمه‌ای افراد اطلاعات پرداخت مستمری و سایر مزایای نقدی و غیر نقدی مشخصات افراد تحت تکفل و بازماندگان بیمه شده متوفی باشد.

 

تبصره ۲- وزارت مکلف است سامانه مذکور را به نحوی طراحی نماید که امکان پذیرش با لغو درخواست برقراری مستمری جمع و مشاهده مراحل انجام کار به صورت الکترونیکی فراهم شود و در دسترس صندوق‌های بازنشستگی ذی ربط و متقاضی قرار گیرد.  

ماده ۳۰- کلیه صندوق‌های بازنشستگی مکلفند اطلاعات مربوط به سوابق بیمه‌پردازی بیمه شدگان و مشمولین این آیین نامه را به صورت رایگان و مستمر با روشی که وزارت اعلام می‌کند در اختیار وزارت قرار دهند. وزارت مکلف است زیرساخت لازم را برای اطلاع افراد ذی‌نفع از سوابق بیمه‌ای خود فراهم نماید.  

تبصره ۱- سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات از شمول حکم این ماده مستثنی می‌باشند.  

تبصره ۲- سازمان ثبت احوال کشور مکلف است اطلاعات بازماندگان بیمه شده متوفی را در اختیار پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان قرار دهد.  

ماده ۳۱- مشترکان سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات از شمول احکام مربوط به مستمری جمع خارج می‌باشند.


نظرات