شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.

نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی جانبازان در تامین اجتماعی و سایر ارگان های دولتی

 شب بخیر! جانبازم ۳۲ سال سابقه دارم. می تونم با آخرین حقوق بازنشست بشم و اگر بشوم می توانم از سنوات مازاد از سی سال استفاده کنم. با تشکر؟

اگر در بخش خصوصی هستید و بیمه تامین اجتماعی دارید براساس آخرین حقوق تان بازنشسته می شوید و اگر در بخش دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی هستید  بیمه تامین اجتماعی دارید براساس میانگین 2 سال آخر حقوق تان محاسبه می شود. در هر صورت می توانید از سنوات مازاد استفاده کنید.

۱- تعیین حقوق بازنشستگی جانبازان و معلولین براساس آخرین حقوق: مطابق قانون نحوه بازنشستگی جانبازان مصوب ۱۳۶۷/۰۹/۰۱، تبصره ماده ۶ آیین نامه تامین اجتماعی نیروهای مسلح مصوب ۱۳۹۰ و ماده ۴۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۰۲، جانبازان و معلولینی که به استناد ماده واحده قانون نحوه اجرای بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور یا قانون حالت اشتغال بازنشسته می شوند در تعیین حقوق بازنشستگی آنان آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می گیرد. این قاعده مربوط به بازنشستگان نیروهای مسلح اعم از سپاه، ارتش و نیروی انتظامی می باشد.

۲- مفهوم آخرین حقوق: مستفاد از رای وحدت رویه شماره ۵۶۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مراد از «آخرین حقوق قبل از بازنشستگی»، مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی است که بر اساس ضوابط و مقررات استخدامی حاکم بر دستگاه مربوطه مبنای کسور بازنشستگی قرار می گیرد و نه آخرین حقوق دریافتی مستخدم بر اساس فیش حقوقی. یعنی اضافه کاری و پاداش ها برای محاسبه حقوق بازنشستگی این دسته از افراد که در نیروهای مسلح بازنشسته می شوند محاسبه نمی شود.

۳- تعیین حقوق بازنشستگی جانبازان براساس میانیگین حقوق: آراء وحدت رویه شماره ۳۴۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹، شماره ۳۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ و شماره ۹۳۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دلالت بر این دارند که جانبازانی که مشمول قانون حالت اشتغال نیستند و به استناد قانون نحوه بازنشستگی جانبازان بازنشسته نشده اند، حقوق بازنشستگی آنان بر مبنای آخرین حقوق قبل از بازنشستگی محاسبه نمی گردد، بلکه بر مبنای میانگین حقوق دو سال آخر خدمت محاسبه می گردد. یعنی افرادیکه بیمه تامین اجتماعی دارند و در استخدام ارگان های دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی هستند.

۴- جانبازان تابع قانون کار و تامین اجتماعی فاقد حکم استخدامی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره ۲/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ضمن ابطال جزء «ب» بند ۱ بخشنامه ۲/۴۵ سازمان تامین اجتماعی، این گونه نظر داده که مستمری بازنشستگی مشمولین ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان که تابع قانون کار و تامین اجتماعی بوده و فاقد حکم استخدامی هستند براساس آخرین حقوق محاسبه می شود و صرفاً مبنای محاسبه آخرین حقوق تابع قانون تامین اجتماعی است. یعنی جانبازانی که در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند.

 ۵-نحوه محاسبه حقوق سایر بازنشستگان: به استناد بند«ت» ماده ۲۸ و ماده ۸۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴، در طول اجرای قانون برنامه ششم مستمری کلیه بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی -بجز مشمولین قانون نحوه اجرای بازنشستگی جانبازان و قانون حالت اشتغال - بر مبنای میانگین حقوق دو سال آخر خدمت مشمول کسور بازنشستگی محاسبه می گردد.

۶- نحوه محاسبه حقوق افرادی که با سنوات ارفاقی بازنشسته می شوند: بر اساس بند«ت» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ و رای وحدت رویه شماره ۶۷۴ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، افرادی که با سنوات ارفاقی بازنشسته شده اند، حقوق بازنشستگی آنان بر مبنای میانگین دو سال آخر خدمت واقعی محاسبه می شود ونه میانگین دو سال آخر سنوات ارفاقی، الا در مورد افرادی که به استناد تبصره ۲ قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶ بازنشسته شده اند که در این خصوص، حقوق آنان بر مبنای میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی محاسبه و پرداخت می گردد.

نظرات

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.

پست های پر بازدید

آدرس سایت پذیرش و نوبت دهی اینترنتی دی کلینیک ابوریحان

بیماری هایی که شامل ازکارافتادگی می شود؟

حقوق بازنشستگی بیمه روستاییان و عشایر چقدر است ؟

مراحل دریافت هزینه عینک از تامین اجتماعی

پایه حقوق وزارت کار برای دیپلم و لیسانس و فوق لیسانس و دکترا در سال 1401 چقدر است ؟

پیگیری اینترنتی ازکارافتادگی در کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی

پیگیری کد رهگیری مشاغل سخت و زیان آور با استفاده از شماره ملی

پرداخت هزینه عینک توسط تامین اجتماعی

محاسبه حقوق بازنشستگی با 15 سال سابقه

آگاهی از رای کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی