درخواست ازکارافتادگی پاکبان های شهرداری

 ببخشید آقای وکیل من۱۶  ساله که تو شهرداری کار میکنم. در این مدت بنده دیسک کمر گرفتم. چند سال پیش رفتم از کار افتادگی بگیرم  یه نامه از کمیسیون پزشکی به من دادن که بدم  کارفرما امضا کنه ولی کارفرما امضا نکرد؟! الان دوباره میتوانم اقدام کنم از کار افتادگی بگیرم و اگر کارفرما دوباره امضا نکرد چه کار  کنم؟ ممنون میشم اگه راهنمایی کنید؟ 

در پاسخ به سوال شما باید بگویم که بله می‌توانید دوباره اقدام کنید و مشکل خاصی ندارد.اگر کارفرما امضا هم نکرد می‌توانید پرونده‌تان را ارسال کنید و خودش می‌ماند و جریمه‌ای که ممکن است بعد از از کار افتادگی شما تامین اجتماعی اعضای وصول کند.  به نظر من بهتر از شما برای از کارافتادگی اقدام کنید.


نظرات