حقوق کارگران ساعتی طبق قانون کار چقدر است؟

 با سلام! منظور کار اداری است از طرفی در قانون آمده نباید دستمزد افراد ساعتی از حداقل حقوق اداره کمتر باشد، آیا به این تبصره می شود استناد کرد؟ همچنین آیا سنوات ۱۶ سال به ایشان تعلق میگیرد؟ از همراهی و راهنمایی شما و تشکر؟ 

در پاسخ به سوال شما باید بگویم که طبق قانون دستمزد افراد ساعتی نباید از حداقل حقوق اداره کار کمتر باشد ولی حداقل حقوق ساعتی اداره کار یعنی هر سال مشخص می‌شود که حقوق قانون کار طبق ماه و طبق ساعت چقدر است و کارفرما نمی‌تواند برای پرسنل ساعتی حقوقی کمتر از حقوق اعلامی اداره کار تعیین نمایند. همچنین در صورتی که سنوات ایشان پرداخت نشده باشد بابت هر سال کارکرد ایشان صلوات به ایشان تعلق می‌گیرد و قانوناً باید بر اساس حقوق آخرین سال پرداخت گردد.


نظرات