آیا داشتن فرزند معلول باعث کاهش سنوات بازنشستگی می شود؟

 با سلام وشب بخیر یک سوال داشتم؟ افرادی که ۸ ماه دیگر بازنشسته میشوند و فرزند معلول دارند قانون برای تسریع در بازنشستگی سخنی دارد؟  ممنون؟

بستگی به صندوق بیمه ای دارد که در آن بازنشسته می شوید. نیروهای مسلح، تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری با یکدیگر تفاوت دارند. کامل توضیح دهید تا بتوانم راهنمایی تان کنم.


نظرات