شکایت از کارفرما برای بازگشت به کار

 ببخشید آقای وکیل دیروز منو به خاطر اینکه جمعه سر کار نرفتم و گفتم که تعطیلات رسمی هستش  اخراج کردند. بنده با هزار بدبختی دوباره اومدم سر کار ولی از من تعهد محضری گرفتند. میخواستم بدونم اگه دوباره منو اخراج کنند میتوانم از اداره کار برگشت به کار بگیرم؟ و این بار از طریق اداره‌ کار از پیمانکار شکایت کنم و برگردم سر کار و جمعه هارو سرکار نرم؟ 

در پاسخ به سوال شما بستگی دارد که شرکت تان چه جور شرکتی باشد و تعداد نیروهای آن چند نفر باشند و روابطشان با اداره کار چگونه باشه.   حالت عادی جواب شما مثبت است و می‌توانید چنین کاری انجام دهید ولی با توجه به تجربه‌ای که من در این اداره کارها دارم هر اتفاقی ممکن است.


نظرات