شکایت به دیوان عدالت اداری برای تغییر عنوان شغلی در لیست بیمه

 سلام وقتتون بخیر! متوجه نمی شوم در شکایت به دیوان چه چیزی کم فرستاده ام که دیوان رای به من نداده است؟

البته بنده باید دادخواست شما را ببینم تا بتوانم در این زمینه خوب نظر دهم. رای دادگاه می‌گوید که شما برای اینکه توانید اثبات کنید که شغل شما چیز دیگری بوده است و عنوان شغلی شما در لیست بیمه اشتباه رد شده است باید مدرکی غیر از رای اداره کار هم ارائه کنید چون تامین اجتماعی هم به عنوان سازمانی مستقل می‌تواند مدارک شما را بررسی کند و رای اداره کار را رد کند و قانون این اجازه را به سازمان تامین اجتماعی داده است. ظاهرا مدارک کافی برای اثبات عنوان شغلی‌تان ارائه نکردید. سعی کنید دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری را که ظاهرا تا پنج شنبه 21 زمان دارد دقیق تر بنویسید یا اینکه بدهید یک کارشناسی که تخصصی در این زمینه دارد بنویسید چون آخرین شانس تان است.


نظرات