محاسبه سن بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور

 باسلام واحترام صبح بخیر! من ۸سال خودم بیمه واریز کردم. ۱۰سال شرکت با شرایط سختی واریز کرده است. در کل چند سال باید شرکت واریز کنه سپاس از راهنمایی شما! بیمه رانندگان واریز شده سن۵۰سال؟ 

شرکت برای شما واریز کند تا در مجموع با ۳۰ سال سابقه بازنشسته شوید. البته مطمئن باشید که سختی کار شغلتان تایید شده باشد.  توجه داشته باشید که هر سال مشاغل سخت و زیان آور معادل یک سال شغل عادی محاسبه می شود.


نظرات