پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب افت شنوایی

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.

شکایت بابت افت شنوایی در محل کار

  نازنین احمدی  :   بنده    7سال در یک شرکت پتروشیمی کار کردم . بعد از حدود دوسال دچار افت شنوایی شدم و در نهایت بخاطر همین موضوع استعفا دادم . با توجه به اینکه مدارکی مبنی بر سالم بودن گوشم قبل از استخدام ندارم و در سال 92 استعفا داده ام ، آیا می توانم از شرکت شکایت کنم و درخواست دیه کنم ؟ممنونم  ؟  می توانید شکایت کنید ولی به نتیجه رسیدن آن سخت است . پزشکی قانونی معمولا می تواند تشخیص دهد که علت افت شنوایی چیست . البته معمولا شرکت های پتروشیمی معاینات اولیه دارند و اگر در معاینات اولیه مشکلتان ذکر شده باشد به نفع تان نیست . 

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.