پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب افت قیمت تصادف

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.

آیا افت قیمت تعلق می گیرد؟

  ابوالفضل رحمانی  :  با سلام من دیروز در یک منطقه تصادف کردم و مقصر هم بودم  .  بعد بیمه تمام خسارت ماشینی که باهاش تصادف کردم را داد . می خواستم بدانم در بحث افت قیمت من که از پشت زدم و ماشین جلوییم برخورد کرده به یک ماشین دیگه از جلو ! افت قیمت جلوی ماشینی که من باهاش تصادف کردم رو هم باید پرداخت کنم یا خیر  ؟ اگر ماشین جلویی در حال حرکت بوده است نه شما نباید پرداخت کنید . اگر ساکن بوده است شما باید پرداخت کنید . 

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.