پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب بیمه کردن همسر

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.

تحت پوشش قرار دادن همسر در تامین اجتماعی

  مهدیه کریم بیگ: من م تولد 1372 شاغل در یک کم درمانگاه می باشم. می خواستم بدانم می تونم همسرم و که دارای شغل آزاد، تحت پوشش بیمه خودم قرار بدم ؟ پاسخ: نه نمی توانید . باید بالای 60 سال باشند و هیچ منبع درآمدی نداشته باشند که در مورد ابشان صدق نمی کند.

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.