پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب تخلیه واحد سرایداری

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.

درخواست تخلیه واحد سرایداری

  سارا: برای تخلیه واحد سرایداری و اخراج سرایدار از کجا شروع کنیم و چه روندی دارد ؟ پاسخ: باید خاتمه کار ایشان زده شود و یک ماه فرصت دهید محل کرا را ترک کند. البته اگر قرارداد داشته باشد به این سادگی نیست و باید تا پایان قراردادش بماند چون سکونت دارد و اگر به اداره کار مراجعه کنید به نفع ایشان رای می دهد.  

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.