پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب حق مسکن کارگران

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.

حق مسکن کارگر در سال 98

بهمن :  سلام  !  میزان حق مسکن سال  ۹۸  چقدر تصویب شده است  ؟ در سال 98 معادل 100 هزار تومان می باشد.

حق مسکن کارگران در سال 98

  پریناز : حق مسکن کارگران در سال 98 چقدر می باشد : 1.     حق مسکن 100 هزار تومان 2.     حداقل دستمزد کارگران دارای یک فرزند : 2 میلیون و 28 هزار تومان و 569 تومان 3.     حداقل دستمزد کارگران دارای دو فرزند : 2 میلیون و 180 هزار تومان و 257 تومان

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.