پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب دیه سائیدگی

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.

دیه سائیدگی پیشانی

  امر زارع : حکم دادگاه بنده بعد از یک سال آمد ، به این صورت است ! بنده متوجه نشدم دقیقا چند درصد دیه تعلق می گیرد . ممنون می شوم اگر کمک کنید و اینکه اولین بند برای سائیدگی پیشانی دیه کامل در نظر گرفته شده است . منظور همان  ۲۳۱   میلیون تومان است یا نه ؟!  دیه کامل همان پیشونی منظور است !؟ و اینکه مدت زمان پرداخت دیه به ما به چه گونه هست ؟ بعد از بیست روزی که برای اعتراض گذاشته شده متهم چه مقدار فرصت برای پرداخت دارد ؟! ممنون می شوم اگر محبت کنید پاسخ بدهید ؟ بابت نفر اول 1.     ظاهرا 50 درصد از دیه فوق باید پرداخت شود یعنی 50 درصد از مبالغ پایین : 2.     1 درصد دیه بابت حارصه پیشانی معادل 2 میلیون و 310 هزار تومان . دیه فوق 1 درصد است و اشتباه نوشته شده است. 3.     بابت شکستگی دندان قدامی فوقانی راست 400/1 معادل 577 هزار تومان 4.     بابت سیاه شدگی همان دندان 7 میلیون و 314 هزار تومان بابت نفر دوم : 1.     50 درصد موارد زیر باید پرداخت شود : 2.     3.5 درصد دیه کامل بابت حارصه ها معادل 8 میلیون و 85 هزار تومان 3.     4 درصد دیه کامل بابت ارش در رفتگی آرنج راست معادل 9 میلیون و 240 هز

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.