پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب دیه سوختگی درجه 3

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.

دیه سوختگی درجه 3 در سال 1402

سلام! هفت ماه پیش بر روی قسمت  گردن و دو تا ران بنده اسید ریخته است. دکتر 4 درصد  سوختگی و 25 روز طول درمان برایم نوشته است. چقدر دیه بهم تعلق  میگیرد؟ در ضمن دکتر سوختگی درجه سه تشخیص داده است؟ اگر کل سوختگی مربوط به گردن باشد 20 درصد دیه دارد معادل 120 میلیون تومان به نرخ دیه سال 1401 . اگر کل سوختگی مربوط به ران باشد 9.5 درصد دیه دارد معادل 57 میلیون تومان.

محاسبه دیه سوختگی درجه 3

  فرامرز: سلام ! در اثر انفجار مواد منفجره کار گذاری شده در محل کارم دچار 13درصد سوختگی در جه 3 از ناحیه گردن، صورت، بازوی دست راست، انگشت وست دست راست و سینه و ناحيه شکم شده ام. مقدار ديه من چقدر است ؟ پاسخ: 39 درصد دیه دارد معادل 187 میلیون و 200 هزار تومان به نرخ دیه سال 1400

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.