پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب دیه شکستگی استخوان

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.

دیه شکستگی استخوان چند درصد است؟

  این مطلب را از اینترنت گرفتم . نوشته است اگر شکستگی خوب بشود چهار پنجم از نصف دیه کامل تعلق مي گيرد !  ولی توی حکم نوشته (چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل)  ؟ دیه شکستگی هر عضو 4/5 از 1/5 آن عضو است اگر خوب شود . اگر خوب نشود همان 1/5 است . مثلا دیه شکستگی استخوان اصلی پا در صورتیکه خوب شود 4/5 از 1/5 دیه پا است و چون دیه پا خودش 1/2 دیه کامل است می شود 4/5 از 1/5 از 1/2 دیه کامل یا همان 8 درصد دیه ای که ما می گوییم . اگر خوب نشود می شود 1/5 از 1/2 دیه کامل یا همان 10 درصد دیه کامل . 

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.