پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب رسمی شدن کارگر

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.

شرایط رسمی شدن کارگر

  من مدت هفت سال در شرکتی مشغول کار هستم بدون قرارداد  ولی مرتب بیمه برام رد شده است. خواستم  بدانم امسال قرارداد من خودبخود تا پایان سال تمدید می شود ؟  آیا کارفرما می تواند عذر من را  بخواهد قبل از پایان سال؟ در پاسخ به سوال شما باید بگویم که کارگران قراردادی که بیش از یک سال در محلی مشغول به کار می‌باشند به عنوان کارگر دائمی تلقی می شوند حتی اگر قرارداد کاری نداشته باشند. خوشبختانه شما سابقه بیمه دارید و بیمه تان به صورت مرتب پرداخت شده است بنابراین می توانید به راحتی کارکردتان را اثبات کنید. کارفرما نمی تواند بدون دلیل شما را اخراج کند و اگر این کار را کند شما می توانید به اداره کار شکایت کرده و درخواست بازگشت به کار بدهید. اگر به هر دلیلی هم اداره کار با درخواست بازگشت به کار شما موافقت نکرد می توانید درخواست بیمه بیکاری دهید و از مقرری بیمه بیکاری استفاده نمایید.

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.