پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب شورای پزشکی ناجا

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.

اعتراض به رای شورای پزشکی ناجا

  سرباز معلول حین خدمتی ، تائید شورای یگان خدمتی که بر اثر سقوط از تخت و ضربه به سر و شکستگی کتف از مفصل شانه چپ و شکستگی بینی و عمل جراحی در بیمارستان نیروی انتظامی تهران از سال 84 دچار بیماری دو قطبی روانی و محدود شدن حرکت کتف و اختلال در تنفس بیست درصد شورای پزشکی ناجا بهش دادند و هیچ مزایایی نگرفته است و هر بار هم اعتراض زدیم برایش همان 20 درصد را بدون مزایا تائید کردند . لطفا راهنمائی فرمائید برادر معلول حین خدمت سعید حسنوند ؟ باید بین 33 تا 66 درصد به ایشان تعلق بگیرد تا بتوانند از مستمری های جزئی و کلی استفاده نمایند . به نظر من دیوان عدالت اداری شکایت کنید . ضمنا سعی کنید اقدامات درمانی انجام داده و خاتمه درمان از بیمارستان بگیرید .

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.