پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب شکایت از همسر

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.

شکایت از همسر به خاطر کتک زدن

  سلام من حدود 7 ساله از عقد و ازدواجم می گذرد و از همون دوران عقد همسرم دست بزن داشتند و دارند و فحاشی و پرت کردن وسایل دم دستش رو دارند . من 17ساله بودم و به خواست خودم ازدواج کردم و خانواده کاملا مخالف بودند و من ترس از بیان این مشکلات را داشتم تا الان که 7 ساله می گذرد . ماه قبل که شهر دیگری بودیم توی ماشین شوهرم بامشت زد توی صورتم و من از حال رفتم . وقتی  چشمم رو باز کردم توی بیمارستان و سرم به دستم بود و درد زیادی داشتم . بعد رادیولوژی از صورتم و سرم فرم ترخیص رو دیدم زده حوادث ؟! معترض شدم اما همسرم التماس کرد که شکایت نکنم و پرسنل هم حمایتش کردند . من شکایت نکردم به تعهد این که بار آخر باشد . احمق بودم کسی که 7 سال بزنه  ...  الان یک ماهه از قولش می گذرد اما دو مرتبه دیگر منو زده و دفعه آخر که پدرم آمد و فهمید من رو پزشکی قانونی برد و 2ماه استراحت نوشتند . می خواستم کمکم کنید معنی دو ماه استراحت یعنی چی ؟ برای شوهرم سوء سابقه می شود و در شغلش مشکل می شود .  کارمند قراردادی دولت است ؟ من دیه و طلاق نمی خواهم فقط می خواهم تعهد قطعی ازش گرفته شود ! آیا فایده ای داره ؟ چیکار کنم لط

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.