پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب قطع حقوق بازنشستگی

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.

آیا بعد از ازدواج حقوق بازنشستگی قطع می شود؟

  سارا : با سلام و خسته نباشید ! می شود لطفا ماده قانونی که بیان کننده این است که حقوق فرد بیمار ازکار افتاده ای که تحت تکفل پدر بوده و بعد از فوت پدر حقوق مستمری دریافت می کند و قصد ازدواج دارد و بعد از ازدواج حقوقش قطع نمی شود را برای ما ارسال بفرمایید. خانواده عروس می خواهند مطمئن بشوند از این قضیه و حرف ما را قبول نمی کنند . متشکرم ؟ به خانواده عروس بفرمائید از مراکز ساتا در سطح شهر فراوان است استعلام بفرمایند . طبق قانون در صورتی که فرزند بیمه شده اصلی ازکارافتاده کلی شده باشند تا پایان عمر می تواند از مستمری و دیگر مزایا استفاده کند . البته این مستمری دیگر به همسر و فرزندش نخواهد رسید .

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.