پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب لغو بیمه تامین اجتماعی

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.

درخواست لغو بیمه تامین اجتماعی و استفاده از مستمری پدر

  تینا: سلام خسته نباشد ! من خانم مجرد و خانه دار 11 سال است بیمه حرف و مشاغل آزاد 12% با سرانه درمان و دفترچه هستم و دیگر توان پرداخت حق بیمه را ندارم. آیا می توانم بیمه ام را قطع کرده وبه چه صورت تا به بیمه ،پدرم که فوت شده و مادر و خواهرم مستمری بگیر هستند برگردم و به چه صورت می توانم اقدام کنم تا بتوانم برگردم. با تشکر ؟ پاسخ: بله می توانید درخواست لغو بیمه تان را دهید. بعد هم درخواست دهید درصدی از مستمری پدرتان به شما تعلق گیرد. حدود 25 درصد آن به شما تعلق می گیرد.

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.