پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب مال نامشروع

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.

پرونده مال نامشروع

سلام ! برأي پرونده تحصیل مال نامشروع قرار صادر شده است . پرونده حقوقی دارد ، آیا راهی برای مسدود کردن پرونده وجود دارد . پرونده مال نامشروع طرف بنده در آخرین بازپرسی محکوم و با وثيقه صدميليوني آزاد شده است و حدود 6 ماه است که قرار نهایی صادر نشده است . آیا دلیلی دارد و يا عادی است . با تشکر ؟  از این اتفاق ها افتاده است . البته کم طولانی تر است . دادستان هم باید موافق باشد . اینگونه نمی توانم نظر دهم

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.