پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب معامله فضولی

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.

شکایت به علت معامله فضولی

  آغاسی  :  با سلام ! پدر و عموی بنده سهم و ارث خواهرانشان از ماترک مرحوم پدر بزرگم از منقول و غیر منقول بصورت مشاعی طبق ماده 10 قانون مدنی خریداری کرده‌اند . تعدادی از وراث عموی بنده که فقط سهم خود دارد وهیچ سهمی از خواهران خریداری نکرده‌اند بدون اجازه زمینهای ارثی که بصورت مفروز کشت می شود مورد معامله فضولی قرار داده اند ؟ آیا اجازه خواهران برای رد معامله فضولی لازم است یا پدر و عموی بنده سهم خواهران را خریداری کرده‌اند اجازه به رد معامله فضولی کافی است ؟! چون خواهرانشان هیچ گونه حقی بعد واگذاری ارث را ندارند . راجع به بند های 2 و 3 توضیح می دهید ؟ ·         وقت پدر و عمویتان سهم خواهران را خریده اند معامله فضولی رد است . ·         بند 2 می گوید باید از وراث عمویتان و کسانی که زمین ها را به آنها فروخته اند نیز شکایت کند تا مشخص شود که آنها اجازه به این کار داشته اند یا نه ! البته به نظر من این بند منطقی نیست اگر مدارک کافی داشته باشید که پدر و عمویتان سهم خواهران را خریده اند . ·         بند 3 درست است . ظاهرا خانم صراحی فوت نموده اند و باید بر علیه وراث ایشان اقامه دعوا می کردید . 

معامله فضولی چیست ؟

  آغاسی  :  با سلام ! بند راجب معامله فضولی  واجرت المثل دادخواست تنظیم نموده ام و    دادگاه حقوقی معامله فضولی را تائید واجرت المثل را تائید کرده است . خواندگان رای صادره رابه تجدید نظر فرستاده و رای بنده را نقض کرده و گفته اند وراث را طرف دعوا قرار نداد اید در صورتی که بند دادخواست را تنظیم نموده ام از طریق شورای آبادی طی دو فقره استشهادیه کل وراث طرف را مشخص و از طریق دادخواست و فوتنامه و وراث مشخص نموده ام و دادخواست بنده هیچ گونه نقضی ندارد ولی قاضی تجدید نظر رای بنده را نقض و به قرار عدم استماع دعوی بدوی صادر کرده است . آیا می توانم از دست قاضی بخاطر اعتنا نکردن به دا خواست و اوراق پرونده شاکی بشوم ؟  ابلاغ   الکترونیکی را خواندم .   بهتر است این کار نکنید . بهتر است مطابق با خواست قاضی دادخواست مجددی تنظیم نمایئد . حق با شماست و به نتیجه خواهید رسید . 

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.