پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب وظیفه بگیری

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.

وظیفه بگیری چیست ؟

  رسول کیوان :   با عرض سلام ! بنده به علت داشتن تومور استخوان هم اکنون تحت درمانم . زودتر از موعد مقرر با  ۱۶  سال خدمت از سال  ۹۵  بازنشسته شدم . لذا دفترچه بیمه درمانی بنده در قسمت وضعیت خدمتی که تا دی  ۹۷ بازنشسته لحاظ گردیده بود با تعویض دفترچه در بهمن  ۹۷  درقسمت وضعیت خدمتی وظیفه بگیر درج گردیده است که جهت دریافت و کسورات بیمه درمانی اینجانب که هم اکنون تحت درمان هستم تاثیر گذاشته است. خواهشمنداست راهنمایی و اقدام لازم به جهت برگشت وضعیت خدمتی اینجانب به بازنشستگی معمول فرمایید  ؟ وقتی به علت ازکارافتادگی و از طریق پزشکی بازنشسته می شوید حالت وظیفه بگیری دارید . در این حالت نمی توان به حالت بازنشستگی بازگشت . اگر به دلیل دیگری بازنشست شده اید کار اشتباهی کرده اند و باید به دیوان عدالت اداری شکایت کنید . 

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.