پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب کمک هزینه عائله مندی

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.

کمک هزینه پدر و مادر تحت پوشش در قانون کار

  سلام وقت بخیر!مادر بنده تحت کفالت اینجانب میباشد. و به دلیل فوت پدرم و نداشتن مستمری هزینه های ایشان به عهده بنده است. آیا در محاسبه حقوق قانونی هست که برای ایشان کمک هزینه ای توسط کارفرما به بنده پرداخت شود. بیمه تامین اجتماعی سابقه ۲۰ سال ؟ نه متاسفانه! چنین قانونی وجود ندارد. فقط برای همسر و فرزند پرداخت می شود.

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.