تعهدات تامین اجتماعی !

دی ۰۶, ۱۳۹۶
1- آیا کار با لیفتراک جزء مشاغل سخت و زیان آور است ؟ دو گروه مشاغل سخت و زیان آور وجود دارد . گروه دوم یا گروه «ب» گروهی است که ...
0 Comments
Read
با پشتیبانی Blogger.