پست‌ها

ماموریت خارج از محل کار در بیمه مسئولیت

دیه شکستگی نازک نی !

محاسبه حققوق بازنشستگی نیروهای مسلح

آیا بیمه بیکاری ام قطع می شود ؟

اعتراض به رای دیه در دیوان عدالت اداری

برای ازکارافتادگی در حادثه غیر ناشی از کار چقدر سابقه بیمه نیاز است ؟

بازنشستگی پیش از موعد در نیروی انتظامی

آیا باید برای مدیرعامل 3 درصد بیمه بیکاری را پرداخت ؟

چگونه مادر می تواند مستمری بگیر فرزند شود ؟

چه بیمه ای برای راننده بهتر است ؟

دیه خردشدگی بازوی راست !

آیا فرزند بیمه شده می تواند درخواست بیمه تکمیلی دهد ؟

می خواهم حقوقم را از مادرم جدا کنم ؟

اعتراض به رای پزشکی قانونی

نمی توانم بیمه قالیبافی ام را ادامه بدهم ؟

اصلاح لیست حق بیمه چقدر زمان می خواهد ؟!

گرفتن مقرری بیمه بیکاری بعد از مرخصی زایمان

بیمه مددجویان بهزیستی چه مزایایی دارد ؟

آیا کارفرما می تواند از معافیت سهم کارفرما استفاده کند ؟

دفترچه خدمات درمانی برای همسر سرباز

افت قیمت خودروی 206 صندوقدار

بازنشستگی با 4 سال سابقه

دیه سائیدگی های حارصه

شکایت به اداره کار از کدام شهر ؟

کارفرما ، طرح طبقه بندی مشاغل را اجرا نمی کند ؟!

قرارداد بیمه ام قطع شده است ؟

معرفی به بیمه روستائی از طریق آژانس

شکایت بابت هزینه های درمانی !

دیه رباط متقاطع قدامی و مینیسک

پزشکی قانونی شکستگی بینی را قبول نمی کند ؟

دیه کوفتگی کلیه و تجمع خون

شکایت بابت ایراد خسارت از کارگر

دیه شکستن کتف و فتق !

دیه پارگی تاندون روتاتورکاف