شکایت به دیوان عدالت اداری از تامین اجتماعی برای احتساب سوابق

 سلام من در سال 1391 در سازمان تامین اجتماعی بازنشسته شدم. بعد از بازنشستگي متوجه شدم که سابقه 6 سال کشوری من انتقال نیافته .وقتی اعتراض کردم سازمان گفت باید قبل از بازنشستگی اقدام میکردی! به دیوان شکایت کردم به نفع من بدوی رای داد سازمان اعتراض کرد دیوان تجدیدنظر به نفع من رای داد. سازمان نامه رفع ابهام نوشت ومن درخواست اجرای احکام دادم والان اجرای احکام متن زیر را در پرونده بنده نوشته : 

آخرین تغییر ثبت شده برای این پرونده مربوط به تاریخ 1400/04/21 ساعت 12:31 می باشد

1-پرونده مقید به وقت نظارت به تاریخ 1400/05/31 می باشد. 

2-پرونده کلاسه 9809980901502747 ردیف فرعی 3 با علت طرح اجراي حکم  نسبت به خواسته های الزام به پذيرش و احتساب سوابق بيمه اي و الزام به پرداخت حقوق و مزاياي معوقه و الزام به پرداخت كسورات بازنشستگي و الزام به اصلاح حكم بازنشستگي در شعبه 10 اجراي احكام ديوان عدالت اداري به تاریخ 1400/04/20 ثبت گردید شماره بایگانی شعبه: 0000806

3-در تاریخ 1400/04/21 وقت نظارت برای تاریخ 1400/05/31 تعیین گردید. 

سئوال وقت نظارت به چه معناست؟ 

آیا م یخواهند بررسی کنند که مابه التفاوت را بر اساس حقوق 1391یا1400 در نظربگیرند 

ﻣﯿﺰان وﺟﻮه ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﻠﯽ – ﻣﺪت ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ آن ﮐﺴﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه (ﺑﻪ روز) × آﺧﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺴﻮر (روزاﻧﻪ) در ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺴﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ (روزاﻧﻪ) زﻣﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ (ﻫﺮﮐﺪام ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ) ۱۸ % = ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ

آخرین تغییر ثبت شده برای این پرونده مربوط به تاریخ 1400/01/30 ساعت 12:38 می باشد


1-پرونده کلاسه 9809980901502747 ردیف فرعی 2 با علت طرح رسيدگي به تجديد نظر خواهي نسبت به خواسته های الزام به پذيرش و احتساب سوابق بيمه اي و الزام به پرداخت حقوق و مزاياي معوقه و الزام به پرداخت كسورات بازنشستگي و الزام به اصلاح حكم بازنشستگي در ديوان عدالت اداري به تاریخ 1399/12/20 ثبت گردید و با شماره بایگانی 9903412 به شعبه 17 تجديد نظر ديوان عدالت اداري ارجاع شد

2-در تاریخ 1399/12/23 وقت نظارت برای تاریخ 1400/03/22 تعیین گردید

3-نامه وارده از طرف «شخص پرونده» با موضوع «وصول لايحه» در تاریخ 1400/01/28 واصل و به شماره 140031990000281334 ثبت گردید

4-نسبت به دعاوی مطروحه به طرفیت اداره كل آموزش وپرورش استان كرمانشاه  و سازمان تامين اجتماعي  و صندوق بازنشستگي كشوري  مبنی بر الزام به پذيرش و احتساب سوابق بيمه اي و الزام به پرداخت حقوق و مزاياي معوقه و الزام به پرداخت كسورات بازنشستگي و الزام به اصلاح حكم بازنشستگي طی شماره 140031390000195758 مورخ 1400/01/29 تائيد دادنامه بدوي و حكم به رد شكايت صادر شد.

متن ابلاغیه شعبه تجدیدنظر:


1-پرونده مقید به وقت نظارت به تاریخ 1400/05/31 می باشد

2-پرونده کلاسه 9809980901502747 ردیف فرعی 3 با علت طرح اجراي حکم نسبت به خواسته های الزام به پذيرش و احتساب سوابق بيمه اي و الزام به پرداخت حقوق و مزاياي معوقه و الزام به پرداخت كسورات بازنشستگي و الزام به اصلاح حكم بازنشستگي در شعبه 10 اجراي احكام ديوان عدالت اداري به تاریخ 1400/04/20 ثبت گردید شماره بایگانی شعبه: 0000806

3-در تاریخ 1400/04/21 وقت نظارت برای تاریخ 1400/05/31 تعیین گردید

علت طرح:اجراي حکم

خواسته:الزام به پذيرش و احتساب سوابق بيمه اي، الزام به پرداخت حقوق و مزاياي معوقه، الزام به پرداخت كسورات بازنشستگي، الزام به اصلاح حكم بازنشستگي

در پاسخ به شما دوست عزیز باید اعلام کنم وقتی نظارت به این معناست که تو تاریخ مشخص شده پرونده باید از هر حیث در اجرای احکام دادگستری به سرانجام نهایی خود رسیده باشد. در آن تاریخ بررسی می‌کنند که آیا رای به شعبه مربوطه ابلاغ شده است یا نه و در صورت ابلاغ مراحل کار توسط شعبه چگونه انجام شده است وقتی نظارت به ماهیت محاسبه ورود نمی کند بلکه تاییدیه اجرای حکم مزبور را از مشتکی عنه دریافت می کند.


در صورتیکه می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا با ما در زمینه بیمه مشاوره نمایید می توانید از طریق لینک زیر در پیام رسان ایتا با ما تماس بگیرید. ما پرونده شما را در سریعترین زمان ممکن انجام می دهیم و در پایان کار و به نتیجه رسیدن پرونده با ارزان ترین مبلغ ممکن از شما هزینه دریافت می کنیم. در صورت به نتیجه نرسیدن پولی نمی گیریم. بنابراین با خیال راحت پرونده تان را به ما بسپارید.

پست‌های معروف از این وبلاگ

حقوق بازنشستگی بیمه روستاییان و عشایر چقدر است ؟

بیماری هایی که شامل ازکارافتادگی می شود؟

پرداخت هزینه عینک توسط تامین اجتماعی

پایه حقوق وزارت کار برای دیپلم و لیسانس و فوق لیسانس و دکترا در سال 1401 چقدر است ؟

پیگیری کد رهگیری مشاغل سخت و زیان آور با استفاده از شماره ملی

مبلغ کمک هزینه عینک در سال 1401

حقوق ازکارافتادگی 1400

پیگیری اینترنتی ازکارافتادگی در کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی

هدیه تولد نوزاد تامین اجتماعی در سال 1400

ثبت نام بیمه کارگران ساختمانی در سال 1401

دسته بندی موضوعات

نمایش بیشتر