قطع مستمری بازمانده به علت اشتغال

 من مستمری بگیر پدرم هستم والان می خوام نمایندگی بیمه بگیرم. چون اون حقوق کفاف زندگی من و دوتا بچه هامو نمی دهد. اگر مجوز نمایندگی بیمه کوثر را بگیرم حقوق پدرم قطع می شود ؟

در پاسخ به خانم سحر که این سوال را در سایت از بنده پرسیده است باید بگویم که اگر تامین اجتماعی متوجه این موضوع شود که معمولاً می‌شود مستمری دریافتی بابت  پدرتان قطع  خواهد شد.


جدیدتر قدیمی تر