محاسبه دیه شکستگی بینی

 دیه شکستگی بینی چقدر است ؟ 

خانم مریم پولادوند این سوال را از تهران از بنده پرسیدند و در جواب به ایشان باید بگویم که این سوالی است که خیلی ها می پرسند؟

 طبق قانون دیات، دیه شکستگی بینی ۱۰ درصد دیه کامل است که معادل ۴۸ میلیون تومان می‌شود اما در بیشتر مواقع در پزشکی قانونی شکستگی بینی به صورت کامل محاسبه نمی شود و برای آن دیه تعیین می‌شود یعنی مواردی مانند ترک خوردگی یا اینکه استخوان بینی کامل شکسته نشده باشد را به عنوان ارش در نظر می گیرند و ۴ درصد دیه تایید می‌شود که این ۴ درصد معادل ۱۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌شود.


جدیدتر قدیمی تر