محاسبه دیه بند انگشت به نرخ دیه سال 1400

 با سلام! من تو شرکت یک حادثه برایم اتفاق افتاد  که  دوتا از انگشتان دست چپ نیم بند انگشت قطع شد.  انگشت وسط به همراه انگشت اشاره!  ممنون می شوم هزینه دیه را برای من محاسبه کنید ؟

با سلام. دو نیم بند انگشت معادل با دو بند انگشت میشه یعنی دو سوم انگشت  دیه دارد. بنابراین ۳۲ میلیون تومان دیه آن می‌شود.


جدیدتر قدیمی تر