ادامه بیمه پردازی به صورت اجباری

 من تقریبا 27 سال سابقه بیمه دولتی دارم که 4 ماه آن از طریق شرکت خصوصی پرداخت شده و به دلایلی دیگه نتونستم سرکار برم و الانم خارج از کشور هستم.  آیا یکسال بعد که می خواهم بروم ایران می توانم یک ماه در یک شرکت خصوصی مشغول به کار بشوم و بعد درخواست بازنشستگی بدهم؟ 
لطفاً راهنمایی بفرمایید ممنون. ببخشید تو فاصله این یک سال میشه بیمه اختیاری بدهم بعد که رفتم ایران یکماه برم یک شرکت خصوصی مشغول بشوم بعد درخواست بدهم؟

بعید می‌دانم با یک ماه کار کردن شما در شرکت خصوصی به آدرس بیمه تایید این مهلت را برای شما انجام دهد حداقل باید دو یا سه ماه باشید بهتر است بیمه اختیاری تان را با حداکثر پرداخت حق بیمه ادامه دهید این راه بهتری است .


جدیدتر قدیمی تر