اطلاع رسانی در مورد زمان جلسه اداره کار

 سلام  پس جلسه هیات کار و غیب کارفرما تا چند روز بعد تاریخ مشخص میشه ؟ من دوم برای بازگشت به کار اعتراض کردم تا امروز جلسه ای تعیین نشده؟

بستگی به تشخیص کارشناسان اداره کار دارد بعضی مواقع حتی تاریخ دومی مشخص نمی شود. در هماان جلسه رای صادر می کند بعضی مواقع هم تاریخ بعدی مشخص می‌شود که معمولاً بین افروز تا ۱۵ روز زمان تاریخ دوم ارسال می گردد


جدیدتر قدیمی تر