هزینه بیمه صافکاری تامین اجتماعی چقدر است ؟

 سلام رییس ! خوبی من می‌خواهم بیمه صافکاری واریز کنم . شغلم هم صافکاری است ولی مبلغ بیمه خیلی بالاست  . راهی دارد که بتوانم کمترش کنم؟ 

اگر کارفرما برای شما حق بیمه پرداخت می کند که تنها 7 درصد حق بیمه از شما کسر می شود و هزینه بالایی نیست . اگر خودتان می خواهید بیمه پرداخت کنید و هزینه مورد نظر را ندارید می توانید از بیمه حرف و مشاغل 12 درصد استفاده کنید . البته در آن صورت آپشن ازکارافتادگی و یا فوت قبل از بازنشستگی را ندارید . ماهیانه حدود 300 هزار تومان می شود. بابت هزینه های درمانی هر نفر هم حدود 70 هزار تومان باید پرداخت کنید.


جدیدتر قدیمی تر