محاسبه دیه به نرخ سال 1401

 با سلام ! سلام من سرباز سپاه هستم به من دو درصد غرامت تعلق گرفته است . پارگی لیگامان و تاندون پای چپ 2 درصد زده است. طبق آیین نامه تعیین درصد غرامت بیمه میزان نقص عضو و از کار افتادگی دو درصد (2%)می‌باشد.کلا چه مبلغی میشه ؟

اگر دیه تان را به صورت کامل پرداخت کند حدود ۱۲ میلیون تومان به شما می شود.


جدیدتر قدیمی تر