دیه سوختگی درجه 2 صورت ؟

 با سلام ! بنده در اسفند ۱۴۰۰در محل کار دچار سوختگی از ناحیه سر و پشت  با آب جوش شدم . دکتر بیمارستان ۳۵درصد سوختگی درجه ۲ لحاظ کردند. دیه آن چقدر میشه؟ آیا بعد از امضای رضایت میتوان از بیمه شکایت کرد چنانچه درصد کمتری در نظر گرفتند؟

بعد از امضای رضایت از این می توان دیگر بابت دیه شکایت کرد. اگر ۳۵ درصد در صورت باشد ۷۲ درصد دیه تعلق میگیرد . اگر 35 درصد در دیگر قسمتهای بدن یعنی پشت باشد ۳۶ درصدی تعلق میگیرد هر درصد دیه هم معادل شش میلیون تومان میشود.


جدیدتر قدیمی تر