شکایت از کارفرما بابت دیه واریس پا

 با سلام ! بنده مدت ۱۹ماه در قصابی تمام وقت حتی ایام تعطیل روزانه ۱۴ ساعت یکسره متصدی فروش بودم که در حین کار انگشت اشاره توسط اره پاره شد و تاندون قطع شد والان  هم انگشتم خم مانده و ناقص شد و از طرفی چون یکسره سرپا بودم هر دو تا پایم واریس گرفتند و سیاه شدند به طوری که خونمردگی زیر پوست پایم باعث عفونت و سوراخ شدن پایم شده واز طرفی کار فرما بالاجبار از من در دفتر خانه امضا گرفته که کل حق وحقوقت را دریافت کردی در صورتی که به جزء حقوق ماهیانه پول دیگری در حسابم نریختند والان هم سه روزه که من را از کار تعدیل کردند. میخواستم بدونم  آیا میتوانم بابت غرامت درمان انگشت دست و عفونت پا ناشی از واریس و نگرفتن مزایا  از کارفرما شکایت کنم سپاسگزارم ؟

بابت دریافت نکردن مزایا باید از کارفرما به اداره کار شکایت کنید . بابت آسیب هایی که دیده اید باید از طریق درگاه الکترونیکی قضایی و شورای حل اختلاف بابت دیه و هزینه‌های درمان شکایت کنید . این دو با هم فرق دارد و هر کدام از روش جداگانه می توان به نتیجه رسید این که رضایت دادن اهمیتی ندارد و مجددا میتواند شکایت کند و مشکلی ندارد.


جدیدتر قدیمی تر